Lagsider
Extra Akademi by Frisk Asker Fotball
Extra Akademiets klare målsetting er at flest mulig skal spille fotball lengst mulig og best mulig. Vår visjon kan best uttrykkes slik: «Fotball til inspirasjon, utvikling og glede»

Akademiet vil legge vekt på at spillerne skal glede seg over fotballen. De skal bli inspirert av
kompetente trenere, og skal utvikle ferdigheter gjennom godt forberedte treningsøkter. Spillerne
skal glede seg til hver eneste økt. 

På sikt ønsker akademiet også å kunne gi de mest ambisiøse utøvere et tilbud som kan sidestilles
med det tilbud andre etablerte akademier tilbyr i dag. Akademiet vil også være en pådriver for en
etablering av egne lag i Frisk Asker fotball helt opp til A-lagsnivå for begge kjønn. Det skal bli
attraktivt å delta på treningsøkter med vårt fotballakademi. Akademiet ser i dag mange muligheter
og svært få begrensninger.

Forventninger:
Akademiet stiller krav til alle som ønsker å delta. Spillerne må ha et ønske om utvikling og læring, og skal ha den motivasjonen som utgangspunkt. Akademiet ønsker også en god dialog med foreldrene.

Akademiets målgruppe:
Tilbudet om å delta på treninger i regi av fotballakademiet gjelder klubbens medlemmer i
aldersgruppe 2003-2007. Tilbudet er rettet mot barn som ønsker et tilbud utover de vanlige treninger
med eget lag. Og vi ønsker selvfølgelig nye medlemmer hjertelig velkommen. 

Organisering:
Det vil bli arrangert to økter per gruppe pr.uke. Inndeling av års trinn er som følger:
03/04 Tirsdag og Torsdag, kl. 15.15 – 16.45 på Risenga Kunstgress
05/06/07 Mandag og Onsdag, kl. 15.15 – 16.45 på Risenga Kunstgress

Spillerne vil få tilbud om henting med buss på skolen etter skoletid. Foreldrene henter barna senest
kl. 17.00.

Kostnad:
1 dag/pr uke - 500,- pr mnd
2 dag/pr uke - 1000,- pr mnd
Transport 1 dag/pr uke - 200,- pr mnd
Transport 1 dag/pr uke - 400,- pr mnd

Trenere
Christer Eskedal, hovedtrener i Frisk Asker Fotball, setter for tiden sammen akademiets trenerteam
og vil ha dette avklart i god tid før oppstart.
Reinhardt Førde er ansatt som akademileder, og vil være ansvarlig for den daglige aktiviteten ved
akademiet.

Reinhardt Førde
Cand.mag. fra UiO. 30 års erfaring fra private virksomheter, hovedsakelig som daglig leder. 5 års
erfaring som lærer i barne- og ungdomsskole.
154 kamper for Askers A-lag i fotball i perioden 1974-81.
Hjelpetrener Asker A-lag herrer i 1981
Trener for aldersbestemte lag i perioden 1989-2007 (fra 6 år til junior).
Trener for NÅIF damelag i perioden 2007-2010
Erfaring med lag fra inter-krets (Buskerud, Vestfold, Telemark) og erfaring fra flere KM i Buskerud med lag på aldersbestemt nivå.

Påmelding
Send mail til akademi@fafotball.no med følgende info: 
Fullt navn på barn, fødselsår, lag i Frisk Asker, navn og kontaktdata for foresatte(navn/mobil/epost)
+ evt. allergier og andre ting vi bør vite. 


07.08.2016