Lagsider

Alle medlemmer i Frisk Asker Fotball inviteres til årsmøte onsdag 29. mars kl. 20:00-21:30

Sted: Nærmere informasjon kommer

Forslag som skal behandles må være sendt styret minimum to uker før årsmøtet, det vil si senest 15. mars.

Vi oppfordrer flest mulig voksne til å støtte klubben, samt få stemmerett ved å betale medlemskontingent! Vi gjør oppmerksom på at medlemskontingent for 2017 på kr. 300,- må være betalt minimum en måned før årsmøtet for å ha stemmerett. 

Betaling av medlemsavgift via minIdrett

For å få tilsendt saksliste og saksdokumenter ta kontakt med Stig Aulid på leder@fafotball.no
For øvrige spørsmål kontakt fotballstyret v/Stig Aulid mobil: 915 16 107

10.02.2017