Lagsider

Dommere

Har du lyst til å bli dommer, eller kanskje bare lære deg litt mer om regelverket i fotballen?
Her presenteres de forskjellige stegene man kan gå for å lære mer og utvikle seg som dommer. Klubbdommerkurset arrangeres internt i Frisk Asker eller i en av naboklubbene.
Ta kontakt med dommeransvarlig i klubben for mer informasjon: friskasker.fotball@gmail.com


Klubbdommer:
Grunnmuren i dommerpyramiden, og første del av dommerutdanningen er klubbdommerkurset. Som klubbdommer blir man skolert og fulgt opp av en dommeransvarlig i egen klubb, og man vil primært bli tildelt kamper på 5'er -, 7’er -, eller 11’erbane i klubben man representerer.

Rekrutteringsdommer:
Ved fylte 13 år i kalenderårets begynnelse kan man melde seg på rekrutteringsdommerkurs i regi av den lokale fotballkretsen. Man vil fortsatt bli fulgt opp av en dommeransvarlig i egen klubb, og man vil i tillegg få dommerveiledere fra fotballkretsen i enkelte kamper. Man vil som rekrutteringsdommer bli tildelt kamper i forskjellige klubber rundt om i kretsen.

Kretsdommer:
Hvert år autoriserer kretsen noen rekrutteringsdommere som kretsdommere. Disse dommerne samles årlig til kurs i regi av fotballkretsen, og som kretsdommer kan man dømme til og med 3. divisjon menn og 1. divisjon kvinner.
Blant kretsdommerne velger noen å spesialisere seg som assistentdommere, og disse har muligheten til å kvalifisere seg som assistentdommere gjennom divisjonssystemet mot toppfotballen og FIFA-listen.

Regionsdommer:
Noen utvalgte kretsdommere blir innstilt av kretsen som regionsdommere. Disse vil dømme kamper i hele sin region, primært 2. divisjon menn. Regionsdommerne samles til kurs enten ute i regionene, eller sentralt i regi av NFF.

Forbundsdommer:
Et lite utvalg av regionsdommerne blir oppnevnt til å dømme kamper i toppfotballen. NFF kategoriserer hvert år disse dommerne og assistentdommerne i gruppene Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien for kvinner.

FIFA – dommer:
Noen få av toppdommerne blir innstilt og godkjent som FIFA-dommere. Disse dommerne er kvalifisert til å dømme internasjonale kamper på ulike nivåer for kvinner og menn.