Lagsider

Sportsplan

Styret har utarbeidet en sportsplan for klubben. Den ble første gang gjennomgått på møtet 15.4.13 for trenere og lagledere. Vi oppfordrer alle i klubben med treneransvar om å sette seg inn i sportsplanen.