Lagsider

Barnefotball Verdier og virkemidler

Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6–12 år.
Fotball er den største barne- og ungdomsidretten i Norge. 370 000 gutter og jenter deltar i en eller annen form for fotballaktivitet store deler av året, og 130 000 foreldre, frivillige, trenere og ledere sørger daglig for at barna har et fotballtilbud.

Her vil dere finne tips til hvordan en kan lykkes med barnefotballen.
Klikk her for å se hele heftet