Lagsider

Politiattest


Det kreves politiattest fra alle som driver med barne- og ungdomsidrett i Norge.
Frisk Asker Fotball krever at alle trenere og lagledere har gyldig politiattest og vil følge opp at alle leverer dette. 


Fra 24.10.2014 er det endring i hvordan du går frem for å skaffe politiattest.

1. Først må du laste ned dette skjemaet:  politiattest.pdf

2. Fyll ut skjemaet og lagre dette til videre bruk.

3. Du kan nå logge inn på politiets sider og søke om attest ved å laste opp skjemaet du lagret i punkt 2. (les mer om løsningen her)

4. Etter noen dager vil du motta politiattesten din i posten.

5. For å bli registrert med godkjent politiattest i klubben må du så raskt du mottar godkjenningen fra politiet sende kopi/scanning av den til politiattester@fafotball.no

På forhånd takk!

Hilsen
Styret