Lagsider

Forsikring

Fotballforsikringen 2014 trer i kraft 01.03.2014 - 28.02.2015.

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre. For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen. Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.
For Fotballforsikringen skal all kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen være elektronisk.
Nærmere informasjon om  forsikringvilkårene finner du på NFF's egne WEB sider: www.fotballforsikring.no  

Andre viktige linker: