Lagsider

Kontingent 2015

Årsmøtevedtaket om ansettelse av treningskoordinator i deltidsstilling gjør at kontingenten har økt i 2014. Den videreføres uendret i 2015

 
Kontingent for 2015

Årsklasse              Treningsavgift 
2008                        1000,-
2007                        1500,-
2006                        1700,-
2005                        1700,- 
2004                        1900,- 
2003                        1900,- 
2002                        2500,- 
 

Vintertreningsavgift: 
1200 kroner for 1 trening per uke
2000 kroner for 2 eller flere treninger per uke

Sommersesongen er fra april til oktober og faktureres for seg. Vintertreningssesongen varer 15.Oktober-15.april, tellende 22 uker. Kun de som melder seg på til vintertrening vil bli fakturert.
Behov meldes inn 1.sept, spillerlister leveres inn senest 1.nov. Fakturering vil skje i november.

Hver spiller blir som tidligere fakturert for dugnadsfritak vedtatt til 150,- på årsmøtet. 

Klubbkontingenten er på kr. 300,- for 2015.