Lagsider

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Frisk Asker fotball?

1. Send en e-post til medlemsregister@fafotball.no med navn, adresse, fødselsnummer og telefon.

alternativt:

2. Ta direkte kontakt med laglederen for de laget du sogner til.