Lagsider

Bruk av eksterne dommere

Styret i klubben har besluttet at klubben ikke dekker dommerutgifter for 5’er og 7’er lag. 

Dette er i tråd med grunntanken til klubben med at vi er en foreldredrevet klubb. Trenerkoordinator vil tidlig i sesongen arrangere dommerkurs slik at alle foreldre kan føle seg trygge i dommerrollen. Det er viktig at alle bidrar slik at trener slipper å dømme kampene. 

Etter en undersøkelse (2014) med de som styret vet har dommerkurs har vi følgende liste over dommere som er villig til å dømme 7’er kamper:
Navn Telefon Epost
Anna Bjelland (dømmer bare jenter)    95415313 bjelland96@gmail.com
Karim Hamayoun 41639177 ghawsuddin2008@live.no  
Sofie Falck 97645736  

Ønsker man å benytte disse, er det bare å ta kontakt. «Tariffen» er kr 150,- pr 7’er kamp.